بسْم الله الرحْمَن الرَحیم


صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ:

و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها عبادت او را می‏كنیم.

(سوره بقره - آیه ۱۳۸)رنگ خدا...

رنگ خون توست!