چقدر دوره زمونه ی بدی شده.

این همه شهدا برای ازادی ما،برای اینکه ما برای همیشه ازاد،مستقل،اسلامی بمانیم چه خون ها که نریختند.

http://atasheentezar.persiangig.com/parcham/parcham7.gifولی امروزه ما چی؟

نه یادی از انها میکنیم نه هیچی.

اگر هم یادی کنیم گناه میکنیم.

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را میدهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه میرسیم!

نکند عکس شهدا را ببینیم و عکس آنها عمل کنیم...