سپرها سینه‏ ها هستند

شرابی نیست، خوابی نیست

كنار آب می‏جنگیم و آبی نیست

به پاس پاكی ایمان ز ناپاكان كافر، داد میگیریم

تمام دشت را یكبار

به زیر هیبت فریاد میگیریم

و پیروزی از آن ماست

چه با رفتن، چه با ماندن

و

« قتلگاه بوی خون میدهد »حسینیان سعادت را در شهادت و بهشت را زیر سایه شمشیرها می‏دانستند


     « الجنّةُ تحتگ ظِلال السُّیوفِ »  

در روز عاشورا از قبر امام حسین خون می جوشه.....