به نام حق و عشق... به نام حسین
او نیازی به انتخاب شدن ندارد...
او برگزیده عالم است



اینجا ستاد حامیان حسین (ع) است ...

عضویت رایگان است... اینجا شور انتخاباتی معناندارد
نیازی به تبلیغ نیست... او خود برگزیده عالم است...
اینجا ریا و تزویر نمی خواهد،
دل می خواهد و عشق...
 مقام و قدرت جایگاهی ندارد
اینجا همه اش عدالت و حق است
اینجا جبهه حق است و مقابلش همه باطل...
آری نیازی به تبلیغ نیست.. همه می دانند او کیست
او فرزند فاطمه و علی (ع) است و یگانه مظهر عشق
او گستراننده حق و ایمان و عدالت است
او بی نیاز از همه و همه به او نیازمندند...
او معشوق هر عاشق است... آری، در این دنیای تزویر
وریا و دورنگی... او دوای هر درد و آرامش هر دل است
اگر مشکل مادی دارید فقط حسین (ع)
اگر مشکل معنوی دارید فقط حسین (ع)
اگر دنیا و آخرت را با هم می خواهید ...
اگر سعادت می خواهید... فقط حسین (ع)
در میان این همه وعده دروغین، اگر وعده حق می خواهید
فقط حسین (ع)
او وعده حق داد و ندای هل من ناصر ینصرنی
سر داد...آری، کیست که مولایم را یاری کند؟...
 کیست حامی او باشد، کیست ستاد او را
راه اندازی کند؟ فریاد حق او را جار بزند...؟
در این دنیای بی تفاوتی و جاه طلبی کیست
جز مولایتان که به یاد شما باشد؟
کیست که به یاد مولایش باشد؟ کسی که همه
ما بی چون و چرا مدیونشان هستیم ...
تنها اوست که به دنبال مقام و منزلت نیست
در حالیکه مقام و منزلتش از عرش فراتر می رود
تنها اوست که با وعده های فریبنده حامی جمع
نمی کند در حالیکه حامیان و عاشقان جان برکفش
 در عالم موج می زنند
آری ... اینجا ستاد عاشقان حسین (ع)
اینجا کربلاست و سرزمین عشق و خون
بیایید و به وعده حق حسین (ع) گوش فرا دهید
و به ندای هل من ناصر او لبیک گویید...
نگویید اگر رهایمان کند او را رها نمی کنیم
بگویید اگر رهایش کنیم، باز هم ما را رها نمی کند!