تا حالا فکر کردید حسین کیه و چرا همه ی عالم را دیوانه و مجنون خود کرده؟


از بعضی ها این سوال رو که بپرسید جواب را نمی دانند.چون تا حالا فکر نکردند که چرا ؟


چون از همون اول به اون ها تحمیل شده که شما برده و خدمتکار و نوکر در خانه ی حسین هستید که درست هم هست ولی تا حالا دلیل ان را نگفتند.

یا اینکه اصلا حسین برایش مهم نیست فقط برای انیکه بتواننددر بعضی از جمع های دوستی عضو شوند میگویند ما دیوانه ی حسین هستیم.

دوستان من بیاید فکر کنیم واقعا چرا ما مجنون حسین هستیم؟

به خاطر  شخصیت حسین است.به خاطر اینکه امروز اسلام حقیقی به من و تو برسه به خاطر اینکه حسین زندگی مادی خود را وقف ان کرد که

ما اخرت داشته باشیم.برای اینکه امروز ما بی خبر از اسلام نباشیم.برای اینکه اسلام زنده بماند.او برای همه این ها از خود و خوانواده و عزیزان خود گزشت.

در واقع فدا شدن حسین برای اسلام اینو میرسونه که جان خود را برای ما فدا کرده زیرا اگر اسلام را با خون خود نجات نمی داد امروز شاید به احتمال من و تو

از اسلام خبر نداشتیم یا اگر داشتیم مسلمان نبودیم. دوستانم برای این ما دیوانه حسین هستیم چون که با ریختن خون خود اخرت ما را خرید.

دوستان گلم خوب به حرفایی که در طول روز میزنیم ممکن است حرفمان ریشه نداشته باشه و شخصیت بزرگانی اینچنینی را به شوخی بگیریم.

خسته نباشید از این که این مطلب را خواندید متشکرم.