ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری

کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟


شعر,شعرامام زمان,شعر برای امام زمان,شعرهای امام زمان

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی

ای آنکه در حجابت دریای نور داری


[تصویر: 75841067109957172935.gif]

من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟

برعکس چشمهایم چشمی صبور داری


از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما

کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟


در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت

کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟