یك پیشنهاد انسان دوستانه
 انتشار این خبر واقعا کار زیبایی است.

 
   اطلاعاتی درمورد اهدا یاخته (سلول) بنیادی واهمیت آن

در حال حاضر تنها راه درمان قطعی بیماران مبتلا به سرطان خون، تالاسمی وسایر بیماریهای خونی، پیوند سلولهای بنیادی خونساز به آنهاست. این كار از طریق فردی که از لحاظ ژنتیکی(نه گروه خون) با بیمار مشابه باشد صورت می پذیرد. 30% افراد بیمار از خانواده و فامیل خود فرد مشابه را  پیدا می‌کنند ولی 70% دیگر، در خانواده و فامیل فردی با ژنتیك مشابه را پیدا نكرده و می‌بایست از افراد غیرخویشاوند، ژنتیک مشابه را پیدا كنند و درصورت پیدا نکردن گزینه‌ای با چنین ویژگی‌هایی، جان خود را ازدست می‌دهند.همچنین تعداد افرادی که از لحاظ ژنتیکی در جامعه انسانی
 باهم مشابه باشند بسیار پایین است(احتمال دارد شما فرد مشابه باشید)لذا این امر مستلزم اینست که همه دست به دست هم بدهیم وبرای یاری رساندن به این عزیزان با گذاشتن تنها نیم ساعت از وقتمان و انجام یک آزمایش ساده خون،عضوی از این بانک سلول بنیادی شویم.در حال حاضر تعداد جمعیت ثبت نام شده در دو مرکز کمتر از 5هزار نفراست که این رقم بسیار بسیار پایین می باشد.لازم به ذکر است زمانی که جواب آزمایش ما با فرد بیماری مشابه باشد از سوی مرکز با ما تماس گرفته شده و اهدا در آن زمان صورت میگیرد و
سلولهای بنیادی را ازخون ما میگیرند.شیوه اهدا،مشابه اهدای خون  میباشد.

 
درایران دو مرکز ازداوطلبین ثبت نام بعمل می آورند:
بانک اهدا سلولهای بنیادی واقع در بیمارستان شریعتی تهران شنبه تا چهارشنبه(ازساعت8تا1)  پنجشنبه ها(ازساعت8تا12)
سایت جهت ثبت نام اینترنتی:http://www.iscdp.org/          شماره تماس:02184902669


 
مرکز سپاس واقع در سازمان انتقال خون مرکزی(جنب برج میلاد( شنبه تا چهارشنبه
سایت جهت ثبت نام اینترنتی:iscdr.ibto.ir           شماره تماس:02188067338


 
با پرینت ساده از این پوستر ونصب آن(باهماهنگی)در اماکن عمومی محل زندگی وکار خود مثل نانوایی،مسجد،هیئات مذهبی،دانشگاه و...مخصوصا درتهران به نجات جان این بیماران که اکثرا کودکند بشتابیم.(درحال حاضر انجام آزمایشHLA وثبت نام  درایران فقط در دومرکز بانک اهدا بیمارستان شریعتی ومرکز سپاس وابسته به سازمان انتقال خون )درتهران صورت می پذیرد و درسایرشهرها هنوز فعال نشده اند

 
برای نجات جان بیماران که عمدتا خردسالند. در صورت تمایل به عضویت یا عدم عضویت در این بانك حدالامكان این موضوع را برای دوستان خود اعلام کنید.

(نگذار زنجیر انسانیت بگسلد)
منبع: