برادر ها و خواهر های عزیز

یه خواهش من یه دوست دارم به یه مشکل هوییتی برخورده.

یعنی نمیدونم چه جوری بگم؛راستش بخوام رک بگم ایشون یک ترنس هستن.

از بچه های مدرسمون هست.

اگر نمیدونین ترنس چیست توضیح میدم:

اول از همه باید بگویم که کلمه (ترانس س-ک-س-و-ا-ل )به معنی

(نارضایتی از جنسییت خود) است. افراد ترنس از جنسییت خود

راضی نیستند.و نمی توانند قبول کنند که همانند جسم خودشون

هستند.

مثلا یک مرد ترنس فقط از لحاظ جسمی یک مرد است ولی او خود را

کاملا یک زن می داند.با تمام خصوصیات علایق احساسات عواطف و

امیال زنانه .

او خود را یک زن اسیر شده در یک بدن مردانه می داند و معتقد

است که در آفرینش وی اشتباهی رخ داده.

به این مردان ترانس(m to f) می گویند.یعنی مردانی که خود را یک زن

می دانند.

mمخفف کلمه( male )به معنی مردان است .toبه معنی (به) است و fمخفف(female ) به معنی زنانه است.

 

 

 یک m to f مردی است با خصوصیات جسمی

مردانه با ترشح طبیعی هورمونهای مردانه.

اینگونه مردان حتی قدرت باروری را نیز دارا هستند و دارای اسپرمهای

طبیعی می باشند.

ولی یک روی سکه این موضوع است طرف دیگر سکه این حقیقت

است که این افراد یک زن کامل در یک بدن مردانه هستند.

البته مسئله تنها در مسایل (ج - ن - س - ی) خلاصه نمی شود.

بعضی افراد از روی نادانی به این موضوع اشاره دارند که چون اینگونه

از مردان از نظر (ج - ن - س - ی)به مردان دیگرعلاقه دارند

 برای همین به این شکل رفتارهای زنانه ارائه می دهند تا مردان دیگر

را به خود جذب کنند غافل از این موضوع که این افراد اصلا خود را از

جنس مردان نمی دانند و رفتارشان مانند دیگر زنان طبیعی است.

اکثر ترنسها بیشتر به مسائل احساسی فکر می کنند تا مسائل

جنسی .ولی آیا اگر یک زن رفتارهای زنانه ارائه می دهد به این معنی

است که این رفتارها فقط و فقط برای جذب مردان است و آیا این

زنان در جمع همجنسان خود ویا در خلوت و تنهایی که خبری از یک

مرد نیست رفتارش تغییر می کند و به مردانه تبدیل می شود؟؟؟؟؟

هر کسی مانند آنچه که از درون است رفتار می کند یک ترنس هم

چه در جمع زنان و چه در جمع مردان و چه در خلوت و تنهایی به

صورت درونی خود رفتار می کند .جالب است که ترنسها در خلوت

خودشان یعنی جای که کسی نباشد تا بخاطر این رفتار آنان را مورد

آزار و اذیت قرار دهد زنانه تر رفتار می کنند .از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم،التماس میکنم  این دوستم خیلی داره زجر میکشه

خواهشا در این شبهای عزیز برایش دعا کنید که هر چه زود تر مشکلش بر طرف شود و 

برای رفع این مشکل باید یک عمل بکند که اسم عمل را نمیگویم.بازم خواهش میکنم؛ اون

هم یک بنده ی خداست لیاقت یک زندگی اسوده و خوب را دارد.بازم برایش دعا کنید