دوستان من چند وقتی دارم به یه چیزی فکر میکنم...

راستش فکر که نه در واقع کل ذهنم رو مشغول کرده...

یه خوبی که ما شیعیان داریم اینه که همیشه توجه و ذهنمون پیش حضرت محمد ...امام علی...امام حسین...و...است...

اما این جا از دو چیز غافل شدیم ،،یکی اینکه این وسطا یه امام غریب...خیلی خیلی غریب داریم!!!اسمش هم امام مهدی هست!!!

تا حالا فکر کردین که اینقد که ما توجه به بازی های کامپیوتری ...فیلم سال...هزار و هزار چیز دیگر داریم اصلا به این امام غریب نمیکنیم

دریغ از یک دقیقه توجه در طول روز...دریغ از کمی دعا برای ظهور...ایا این رفتار شایسته ی امام عصرمون هست؟؟؟

و دومی که ازش غافل هستیم که این غفلت خیلی خیلی از غفلتی که نسبت به امام عصرمون داریم بیشتره...

اونم خدا هست!!!خداییش خداییش خداییش خداییش خداییش خداییش خدا خیلی غریبه!!!

کمتر کسی در طول هفته از خدا یاد میکنه...

دوستان توجه خیلی زیاد به ائمه خیلی خوب است...به شرط اینکه از یاد خدا غافل نشیم...همه ی امام ها همه ی پیامبرا برای این اومدن

که بگن اقا !! از یاد خدا غافل نشیا!!!!

اگه با توجه زیاد از یاد خدا غافل بشیم مثل اینه که اصل رو ول کنیم و فرع رو بچسبیم...

دوستان بیاین بیشتر به این دوتا غریب توجه کنیم...